Envato WordPress Toolkit

Type your Username & API then get automatic updates.

envato-toolkit